Các mẫu vải áo dài cao cấp nhất năm2020

Vải áo dài vẽ hoa-ADV1657 Mã: ADV1657

Vải áo dài vẽ hoa

450,000 đ/áo

Vải áo dài thêu Hạc-ADT1656 Mã: ADT1656
Vải áo dài thêu Hạc-ADT1655 Mã: ADT1655
Vải áo dài thêu Hạc-ADT1654 Mã: ADT1654
Vải áo dài thêu Hạc-ADT1653 Mã: ADT1653
Vải áo dài kết hoa Rum-ADK1651 Mã: ADK1651

Vải áo dài kết hoa Rum

1,200,000 đ/áo

Vải áo dài kết pha lê-ADK1650 Mã: ADK1650
Vải áo dài kết hoa dây-ADK1649 Mã: ADK1649
Vải áo dài hoa Sen-ADK1648 Mã: ADK1648

Vải áo dài hoa Sen

1,400,000 đ/áo

Vải áo dài hoa Sen-ADK1647 Mã: ADK1647

Vải áo dài hoa Sen

1,400,000 đ/áo

Vải áo dài hoa Sen-ADK1646 Mã: ADK1646

Vải áo dài hoa Sen

1,400,000 đ/áo